חוטים, כבלים, רתמות לשימוש צבאי, תעופתי, חלל, תעשייתי ורפואי. 

Product 01

Product 02

Product 03

Product 06