חוטי FFC לחיבור מעגלים מודפסים וחוטים רפואיים

Product 01

Product 02

Product 03